Κατηγορίες

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του bodypro.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο, επάγγελμα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) που σύμφωνα με τον νόμο 2472/97 (άρθρο 2 παρ. α Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) εντάσσονται στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων.

Η συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών είναι αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι παραγγελίες των προϊόντων και να αποσταλούν τα προϊόντα στον χρήστη ή για να αποσταλλούν σε αυτόν ενημερωτικά δελτία κατόπιν αίτησής του και αποσκοπεί μόνο στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των συναλλαγών.

Αποδέκτης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών είναι BODY PRO.GR «Μαυριδου Ναταλια», ενώ τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται και αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές (servers) συνεργαζόμενων εταιρειών, οι οποίες γραπτώς δεσμεύονται για την ασφάλεια και μη περαιτέρω διαβίβασή τους.

Οι χρήστες του bodypro.gr έχουν οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα, να διορθώσουν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει, να τα ενημερώσουν, τροποποιήσουν ή να ζητήσουν τη μη περαιτέρω επεξεργασία τους και διαγραφή τους, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο Επικοινωνία στον δικτυακό τόπο bodypro.gr.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου bodypro.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο όπως ορίζει ο ανωτέρω νόμος. Κατ’ εξαίρεση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται και κοινοποιούνται σε δικαστήρια και δημόσιες αρχές, εφόσον επιβληθεί από νόμο ή δικαστική απόφαση.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το Όνομα χρήστη (username) και ο Προσωπικός μυστικός κωδικός (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Με Εκτίμηση

BODY PRO.GR

0

Your Cart Is Empty

No products in the cart.