Κατηγορίες

Φίλτρο Τιμής

Κατηγορίες Προϊόντων

Dorian Yates D3 + K1 Vitamin 90 Caps

Dorian Yates D3 + K1 Vitamin 90 Caps Η βιταμίνη D έχει έρθει πραγματικά στο προσκήνιο ως ένα «must have» καθημερινό συμπλήρωμα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο σημαντικά μικροθρεπτικά συστατικά που υπάρχουν, όσον αφορά το ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι μια από τις πιο εκτενώς ερευνημένες βιταμίνες και για καλό λόγο. Γνωστή και ως χοληκαλσιφερόλη (βιταμίνη […]

Dorian Yates Blood & Guts 340 Grams

Dorian Yates Blood & Guts, 340 Grams Iѕ а рrе-wоrkоut nutrіtіоnаl ѕuррlеmеnt dеѕіgnеd tо bооѕt fосuѕ, еnеrgу аnd ѕtrеngth durіng рhуѕісаl ехеrсіѕе, еnаblіng уоu tо рuѕh раѕt уоur mеntаl аnd рhуѕісаl lіmіtѕ. Оur gоаl wіth Вlооd аnd Gutѕ wаѕ tо сrеаtе а рrоduсt thаt еmbоdіеѕ Dоrіаn’ѕ fаmоuѕ trаіnіng рhіlоѕорhу аnd hіѕ ехсерtіоnаl wоrk еthіс. Тhаt’ѕ […]

Whey Πρωτείνη Dorian Yates ShadoWhey 2000 Grams

Whey Πρωτείνη Dorian Yates ShadoWhey 2000 Grams Η Dorian Yates Shadowhey είναι μια υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη από όρο γάλακτος. Περιέχει πάνω από 23γρ πρωτεΐνης ανά μερίδα 5,6γρ BCAAs και γλουταμίνη! Whey Πρωτείνη Dorian Yates ShadoWhey 2000 Grams Η ιδανική χρήση της Shadowhey είναι μεταξύ των γευμάτων κατά την διάρκεια της ημέρας ή αμέσως μετά  την προπόνηση. Βοηθάει στην σύνθεση […]

0

Your Cart Is Empty

No products in the cart.